Bez kategorii

TRE – czyli wytrząśnij stres z ciała

Trauma, czyli wydarzenie, które przewyższa nasze możliwości radzenia sobie z sytuacją stresową wyzwala w ciele wiele reakcji, które są pozostawiają ślad na długo. U osób, które doświadczyły przemocy fizycznej, molestowania seksualnego, wypadku, stanu wojennego lub innego ciężkiego dla siebie przeżycia może rozwinąć się zespół stresu pourazowego ( PTSD). Wtórnie do reakcji fizjologicznych pojawia się zmiana …

TRE – czyli wytrząśnij stres z ciała Read More »

Psychosomatyka – wpływ emocji na zdrowie

Psychosomatyka to  dziedzina nauki zajmująca się rozpatrywaniem zależności psychosomatycznych, czyli dotyczących wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka. Badania w modelu patogenetycznym poszukują czynników natury psychicznej w powstawaniu chorób somatycznych i wpływających na ich przebieg. Choroba ma swój cel, funkcje. Polega ona na uświadomieniu człowiekowi tego, co jest potrzebne, by mógł powrócić do harmonii, a tym …

Psychosomatyka – wpływ emocji na zdrowie Read More »

Choroby psychosomatyczne dzieci

Choroby psychosomatyczne u dzieci Przyczyną występowania chorób psychosomatycznych u dzieci, może być: – nadmierne uwikłanie – nadopiekuńczość – konflikty rodzinne i brak ich konstruktywnego rozwiązania, szczególnie uwikłanie dziecka w te konflikty Uwikłanie dziecka w konflikty rodzinne burzy ważną hierarchie w systemie, przekraczanie granic międzypokoleniowych, przejęcie przez dziecka opieki nad dysfunkcyjnym rodzicem. Stres dziecka przeradza się …

Choroby psychosomatyczne dzieci Read More »

Zaburzenia psychosomatyczne

Choroby psychosomatyczne  mają swoje podłoże w zaburzeniach emocjonalnych i stresie czyli stanie wzmożonego napięcia psychosomatycznego. Już od urodzenia człowiek jest zdolny do odczuwania czterech podstawowych emocji: – radości – po zaspokojeniu potrzeb – smutku – jeśli potrzeby nie zostały zaspokojone – gniewu – przy niewygodzie, skrępowaniu ruchów – leku – np. w skutek nagłego, dużego …

Zaburzenia psychosomatyczne Read More »