BLOG

Psychosomatyka – wpływ emocji na zdrowie

Psychosomatyka to  dziedzina nauki zajmująca się rozpatrywaniem zależności psychosomatycznych, czyli dotyczących wpływu czynników psychicznych na organizm człowieka. Badania w modelu patogenetycznym poszukują czynników natury psychicznej

Read More »

Choroby psychosomatyczne dzieci

Choroby psychosomatyczne u dzieci Przyczyną występowania chorób psychosomatycznych u dzieci, może być: – nadmierne uwikłanie – nadopiekuńczość – konflikty rodzinne i brak ich konstruktywnego rozwiązania,

Read More »

Zaburzenia psychosomatyczne

Choroby psychosomatyczne  mają swoje podłoże w zaburzeniach emocjonalnych i stresie czyli stanie wzmożonego napięcia psychosomatycznego. Już od urodzenia człowiek jest zdolny do odczuwania czterech podstawowych

Read More »