Choroby psychosomatyczne dzieci

Choroby psychosomatyczne u dzieci

Przyczyną występowania chorób psychosomatycznych u dzieci, może być:

– nadmierne uwikłanie

– nadopiekuńczość

– konflikty rodzinne i brak ich konstruktywnego rozwiązania, szczególnie uwikłanie dziecka w te konflikty

Uwikłanie dziecka w konflikty rodzinne burzy ważną hierarchie w systemie, przekraczanie granic międzypokoleniowych, przejęcie przez dziecka opieki nad dysfunkcyjnym rodzicem.

Stres dziecka przeradza się w obniżoną odporność organizmu, częste infekcje, bóle nieznanego pochodzenia – często bóle brzucha lub głowy.

Ciężkim środowiskiem dla rozwoju i zdrowia dziecka są rodziny, w których nie rozwiązuje się problemów, nie konfrontuje się ich, tkwi się w stagnacji i neguje istniejące problemy.

Szczególnie niepokojące jest stawianie dziecka w roli mediatora konfliktów miedzy partnerami, często jego objawy chorobowe są wtedy problemem zastępczym, odwracającym uwagę od istniejących konfliktów.

Choroby dziecka stają się więc warunkiem zachowania homeostazy w rodzinie. W terapii systemowej mówi się, że choroba dziecka wskazuje na dysfunkcje całej rodziny,

Już dziecko w okresie niemowlęcym może doznać uczucia wyparcia swoich potrzeb, jeśli dozna silnego lęku przed porzuceniem przez matkę. Może to skutkować silnym napięciem w mięśniach i powięziach oraz obniżeniem odporności. Duży wpływ na zaburzenie emocjonalnej równowagi mają sytuacje traumatyzujące, sytuacje wywołujące gwałtowne poruszenia.

By uleczyć chorobę dziecka na tle psychosomatycznym ważne, by cała rodzina została uleczona. Istotne są bowiem relacje pomiędzy poszczególnymi członkami, sposoby oddziaływania dorosłych na dziecko. Gdy rodzice zadbają o swoje mechanizmy obronne, zapanują nad stresem i wypracują konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów, napięcie psychofizyczne dziecka zmniejszy się, a tym samym poprawi się jego stan zdrowia.

children, siblings, brother

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *